Personvernerlæring

Personvernerlæring

Personvernerlæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Seacloud AS behandler personopplysninger som arbeidsgiver, leverandør av tjenester, som innkjøper av varer og tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.seacloud.no.

Personvern er viktig i Seacloud AS sine leveranser og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen forteller hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Seacloud AS  (orgnr. 917929289) ved daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES
1. Kunde- og leverandøropplysninger
Seacloud AS behandler personopplysninger om kunder og leverandører. Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveiing. Vi har behov for å holde kontakt med våre kunder og leverandører for å følge opp tilbud, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse. Den kontakten blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.
Blant opplysningene som behandles er kontaktinformasjon til kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

2. Personaladministrasjon
Ansatte
Seacloud AS behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå. Behandling av opplysninger er i hovedsak rettslige forpliktelser. Noe av behandlingen er basert også på interesseavveiing. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på annen måte enn å lagre opplysningene. Behandling er derfor nødvendig.
Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos Seacloud AS og oppbevares i et HR-system som sikrer konfidensialiteten til personopplysningene.

Tidligere ansatte
Behandlingen av de fleste av personopplysningene er basert på interesseavveining. Det kan oppstå behov for å dokumentere personalforhold også etter at arbeidsforholdet er avsluttet. Dette kan for eksempel gjelde dokumentasjon på at vi som arbeidsgiver har oppfylt våre forpliktelser etter lovgivning eller arbeidsavtalen. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å ha tilgang til opplysningene på annen måte. Behandling er derfor nødvendig.

Behandlingen går ut på å lagre opplysningene i inntil tolv måneder. Opplysninger om at den ansatte har vært ansatt, varighet av arbeidsforholdet og arbeidsoppgaver kan vi lagre lenger. Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre uten at den tidligere ansatte ber om det, for eksempel i forbindelse med vurdering av ansettelse hos ny arbeidsgiver.

Jobbsøkere​
Seacloud AS
har behov for å behandle personopplysninger om jobbsøkere. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle slike opplysninger og behandlingen er derfor basert på interesseavveining.​

Vanlige opplysninger er navn, utdanning, arbeidserfaring, referansepersoner mv (CV). Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden og gir ikke opplysningene til andre. Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest 6 måneder etter at vedkommende søkte på stilling hos Seacloud AS, med mindre vedkommende blir ansatt. Utover dette må jobbsøker gi sitt samtykke om de fortsatt ønsker at vi beholder opplysningene i vår database.

​Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.​

4. Andre kontaktpersoner​
Behandling av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å ha kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter. Dette er en berettiget interesse. I en del tilfeller vil kommunikasjonen bare kunne være effektiv hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.​

Vi lagrer navn og kontaktdetaljer og bruker opplysningene til å kontakte personens arbeidsgiver. Opplysningene er knyttet til kontaktpersonens arbeidsgivers virksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.​

Behandlingsgrunnlag er berettiget interesse.​

DINE RETTIGHETER​
Seacloud AS sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven kapittel III og IV.​

Innsyn
Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger Seacloud AS foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.​​

Dersom du er registrert i Seacloud AS sine systemer, har du krav på å få vite hvilke opplysninger om deg som er registrert og hvilke sikkerhetstiltak som foreligger ved behandlingen så langt slikt innsyn ikke svekker sikkerheten.​

Retting og sletting​
Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.​

Seacloud AS sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for.​

KONTAKTINFORMASJON​
Telefon:
78 43 22 22
E-post:
post@seacloud.no

Innovating Blue Success

Kontakt oss

Jobbe i SEAQLOUD?

Vi er en moderne bedrift med en hektisk hverdag. Vi liker utfordringer, trigges av ny teknologi og er opptatt av at kundene våre er fornøyde.

Kan du tenke deg å bli en av oss? Har du mulighet for å jobbe ut fra Bergen, Trondheim, Namsos, Tromsø eller Alta? Har du i tillegg en onkel i Amerika, eller ei tante i Canada? Hvis du tenker ja på minst ett av spørsmålene - trykk på knappen nedenfor - så snakkes vi!