Om oss

Glødende
interesse for sensorteknologi

Foto: Frikant Mediedesign
Om oss Seacloud
OM OSS

Vi lever av og med havet

Med en glødende interesse for sensorteknologi og havbaserte næringer gikk Jørn-Roar Pedersen i 2016 i gang med selskapet under det daværende navnet Tialta AS. I nært samarbeid med et raskt voksende antall engasjerte kunder, leverandører og medarbeidere, har han de siste årene bygget opp et ambisiøst havrettet utviklingsmiljø i selskapet.

Navneskiftet til Seacloud AS tydeliggjør vår misjon om å være den ledende skyleverandøren av styringsdata til oppdrett og maritim virksomhet. Våre ansatte arbeider ut fra våre kontorer i Alta, Tromsø og Trondheim.

Har du eller noen du kjenner lyst til å bli en av oss?
klikk for å legge inn en åpen søknad
Team

Alta

Mari Huber
Close icon

Mari Huber

Leveranseansvarlig
Hans-Kristian Berg
Close icon

Hans-Kristian Berg

Produksjonsleder
Simen Rasmussen
Close icon

Simen Rasmussen

Servicetekniker
Kjetil Kvernmo
Close icon

Kjetil Kvernmo

Servicetekniker
Kenneth Kjellmann Olsen
Close icon

Kenneth Kjellmann Olsen

Servicetekniker
Mari Huber
Mari Huber
Leveranseansvarlig
Mari Huber
Ørjan Paulsen
Ørjan Paulsen
Teknisk leder
Ørjan Paulsen
Arnfinn Larsen
Arnfinn Larsen
Utvikler
Arnfinn Larsen
Hans-Kristian Berg
Hans-Kristian Berg
Produksjonsleder
Hans-Kristian Berg
Robert Nilsen
Robert Nilsen
Servicetekniker
Robert Nilsen
Gunnar Haugen
Gunnar Haugen
Servicetekniker
Gunnar Haugen
Simen Rasmussen
Simen Rasmussen
Servicetekniker
Simen Rasmussen
Kjetil Kvernmo
Kjetil Kvernmo
Servicetekniker
Kjetil Kvernmo
Kenneth Kjellmann Olsen
Kenneth Kjellmann Olsen
Servicetekniker
Kenneth Kjellmann Olsen
team

Namsos

Crister Dahle
Close icon
Crister Dahle
Prosjektleder
Daniel Skomsvold
Close icon
Daniel Skomsvold
Prosjektleder
Crister Dahle
Crister Dahle
Prosjektleder
Crister Dahle
Daniel Skomsvold
Daniel Skomsvold
Prosjektleder
Daniel Skomsvold
team

Tromsø

Andrè Kvernberg
Close icon
Andrè Kvernberg
Tech Lead Seacloud
Andrè Kvernberg
Andrè Kvernberg
Tech Lead Seacloud
Andrè Kvernberg
team

Trondheim

Lisbeth Plassen
Close icon
Lisbeth Plassen
Daglig leder
Anja M Skau
Close icon
Anja M Skau
Utvikler
Frode Nilsen
Close icon
Frode Nilsen
Utviklingsleder
Frederic Mjølsnes
Close icon
Frederic Mjølsnes
Utvikler
Sondre Kristenstuen
Close icon
Sondre Kristenstuen
Marked & Kvalitetsansvarlig: Biologi
Fredrik Vinje
Close icon
Fredrik Vinje
Supportmedarbeider
Ole Skoveng
Close icon
Ole Skoveng
Prosjektleder / Support ansvarlig
Bo Tuflåt
Close icon
Bo Tuflåt
Utvikler
Lisbeth Plassen
Lisbeth Plassen
Daglig leder
Lisbeth Plassen
Jørn Roar Pedersen
Jørn Roar Pedersen
Salgssjef
Jørn Roar Pedersen
Anja M Skau
Anja M Skau
Utvikler
Anja M Skau
Frode Nilsen
Frode Nilsen
Utviklingsleder
Frode Nilsen
Frederic Mjølsnes
Frederic Mjølsnes
Utvikler
Frederic Mjølsnes
Sondre Kristenstuen
Sondre Kristenstuen
Marked & Kvalitetsansvarlig: Biologi
Sondre Kristenstuen
Fredrik Vinje
Fredrik Vinje
Supportmedarbeider
Fredrik Vinje
Ole Skoveng
Ole Skoveng
Prosjektleder / Support ansvarlig
Ole Skoveng
Bo Tuflåt
Bo Tuflåt
Utvikler
Bo Tuflåt
Jonas Dahn
Jonas Dahn
Produktutvikler
Jonas Dahn
Styret

Dypt involvert og aktivt styre

Styret i Seacloud AS er en gjeng engasjerte og erfarne folk med solid erfaring fra nasjonal og internasjonal forretningsutvikling med havbruk og IT i fokus.

Charles Høstlund

Styreleder
Tekst og bilde kommer.

Kjetil Haga

Styremedlem
Haga har over ti års erfaring fra havbruksnæringen som bedrifts etablerer, konsulent og investor. Tidligere erfaring som rådgiver for Family Offices og eiere, samt posisjoner som CEO og CFO i en rekke selskaper.

Jørn-Roar Pedersen

Styremedlem
Pedersen er gründer av selskapet og har bred bakgrunn fra IT-bransjen. IT-drift, utviklingsarbeid og løsningssalg for havbruksnæringen har vært hans hovedoppgaver siden 2010.

Johan Kostveit

Styremedlem
Kostveit har mange års erfaring fra ledelserådgivning med spesialisering i transaksjoner og strategi. Tidligere erfaring inkluderer internships hos Rystad Energy, ConcoPhillips og Aker Solutions. Han har en master i Finansiell Økonomi fra Norges Handelshøyskole, en bachelor i Petroleum og prosessteknologi fra Universitetet i Bergen.

Ivar Strand

Styremedlem
Tekst og bilde kommer.
Verdier
Kjerneverdier
  • Kvalitetssøkende - Gjør en innsats for å oppnå høyest mulig kvalitet i all aktivitet.
  • Innovativ - Nytenkende og kreative for å løse kundens behov.
  • Profesjonell - Viser respekt for andre og er tillitsskapende i alt arbeid.
  • Samarbeid - Jobber effektivt sammen internt og med kundene for å oppnå felles mål.
Ambisjon
Å etablere bransjestandarden for datainnsamling, dokumentasjon og kontroll innen akvakultur
Visjon
Vi skal være den ledende leverandøren av kvalitetsdata og effektive systemer for trygg og bærekraftig sjøbasert akvakultur. Med kompetente medarbeidere og kundedrevet innovasjon, tilbyr vi løsninger som oppfyller gjeldende standarder og fremmer bærekraft. Vår satsing på kontinuerlig kompetanseutvikling og gode arbeidsvilkår legger grunnlaget for å realisere vår visjon.
Bærekraft

Bærekraftstrategi for Seaqloud AS

I Seaqloud lever vi av og med havet. Dette preger alt vi gjør – og vår bærekraftstrategi tar utgangspunkt i dette.

Langsiktighet er grunnlaget for vår måte å behandle våre forretningsforbindelser, naturen og samfunnet rundt oss. Herfra går det en rød tråd til vår tenking rundt bærekraft.

Vi bidrar til smart bruk av teknologi for å skape stadig mer effektiv og lønnsom drift for våre kunder. Kundene opplever bedre ressursutnyttelse, oppnår reduksjoner i utslipp til miljøet, samt økt sikkerhet og arbeidskvalitet. I Seacloud har vi et aktivt forhold til samfunnet rundt oss gjennom arbeid med idrett og arbeidslivstiltak sammen med NAV.

Oppsummert: Miljømessig, økonomisk og ansvarlig utvikling gir et bedre samfunn.

Bærekraftsmål

Vårt forhold til FNs bærekraftsmål

I Seacloud støtter vi opp om FNs arbeid med å stoppe klimaendringene, bekjempe ulikhet og utrydde fattigdom gjennom å vektlegge disse tre målene

Innovasjon og infrastruktur

Vi utvikler nye og stadig mer bærekraftige løsninger til bruk i havbasert matproduksjon og transportvirksomhet.  

Våre bidrag til digitalisering av rapporterings-og styringssystemer gir økt kunnskap om havmiljøet som igjen gir økt innovasjon, samt besparelser for miljøet gjennom reduserte transportbehov.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Om bruk av innsatsfaktorer i våre fysiske produkter er grunnleggende for vår virksomhet.   

Våre produkter bygges med tanke på ombruk i nye produkter, samt forlenget levetid gjennom vår as a service modell som muliggjør mer enn en fordobling av levetid gjennom aktive vedlikeholds- og serviceprogram.

Livet under vann

Vi gir et viktig bidrag til å få fram og bearbeide et stadig bedre og større datagrunnlag om livet under vann i samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere.  

Våre kunders hovedvirksomhet er på og under vann. Vi bidrar i dette arbeidet med innsamling og presentasjon av data – samt styringsverktøy for kundenes virksomhet. Dette gir økonomiske incentiver for kundene til å minimere miljøpåvirkningene gjennom effektiv drift og god dyrehelse.

ESG-mål

Våre ESG-mål mot 2025

Vi arbeider kontinuerlig med miljø, sosiale forhold og styring (Environmental, Social and Governance – ESG). Seacloud har som mål å vokse til en størrelse hvor vi blir pålagt regnskapslovens krav i § 3-3 c om store foretaks redegjørelse av samfunnsansvar, inkludert menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre miljø, likestilling og ikke diskriminering og bekjempelse av korrupsjon.

Medarbeidere og samfunn

Vi har fokus på å bidra aktivt til et godt lokalsamfunn der vi har vår virksomhet.

Miljøfyrtårnsertifisering

Seaqloud avdeling Trondheim er Miljøfyrtårnsertifisert. Avdeling Alta skal være sertifisert innen Q3 2024.
Innkapslingen til miljøstasjonene våre smeltes om og blir til nye miljøstasjoner.

Kunder

Seacloud har et foroverlent miljøfokus i arbeidet med kunder. Vi presenterer våre fokusområder og lærer av våre kunders fokusområder.

Leverandører

Seacloud bruker leverandører og samarbeidspartnere som arbeider systematisk og dokumenterbart med bærekraft. De største leverandørene våre skal være miljøsertifiserte.

Våre samarbeidspartnere

Innovating Blue Success

Kontakt oss

Jobbe i SEAQLOUD?

Vi er en moderne bedrift med en hektisk hverdag. Vi liker utfordringer, trigges av ny teknologi og er opptatt av at kundene våre er fornøyde.

Kan du tenke deg å bli en av oss? Har du mulighet for å jobbe ut fra Bergen, Trondheim, Namsos, Tromsø eller Alta? Har du i tillegg en onkel i Amerika, eller ei tante i Canada? Hvis du tenker ja på minst ett av spørsmålene - trykk på knappen nedenfor - så snakkes vi!