Om oss

Glødende
interesse for sensorteknologi

Foto: Frikant Mediedesign
Om oss Seacloud
OM OSS

Vi lever av og med havet

Med en glødende interesse for sensorteknologi og havbaserte næringer gikk Jørn-Roar Pedersen i 2016 i gang med selskapet under det daværende navnet Tialta AS. I nært samarbeid med et raskt voksende antall engasjerte kunder, leverandører og medarbeidere, har han de siste årene bygget opp et ambisiøst havrettet utviklingsmiljø i selskapet.

Navneskiftet til Seacloud AS tydeliggjør vår misjon om å være den ledende skyleverandøren av styringsdata til oppdrett og maritim virksomhet. Våre ansatte arbeider ut fra våre kontorer i Alta, Tromsø og Trondheim.

Har du eller noen du kjenner lyst til å bli en av oss?
klikk for å legge inn en åpen søknad
Team

Alta

Stefhan Holmgren Jonas
Close icon

Stefhan Holmgren Jonas

Seniorutvikler
Vidar Kristensen
Close icon

Vidar Kristensen

Salgsansvarlig Nord-Norge og Canada
Hans-Kristian Berg
Close icon

Hans-Kristian Berg

Produksjonsleder
Kenneth Kjellmann Olsen
Close icon

Kenneth Kjellmann Olsen

Servicetekniker
Mari Huber
Close icon

Mari Huber

Service- og kvalitetskoordinator
Jens-Harald Jenssen
Jens-Harald Jenssen
Daglig leder
Jens-Harald Jenssen
Jonas Dahn
Jonas Dahn
Utviklingsleder
Jonas Dahn
Stefhan Holmgren Jonas
Stefhan Holmgren Jonas
Seniorutvikler
Stefhan Holmgren Jonas
Arnfinn Larsen
Arnfinn Larsen
Utvikler
Arnfinn Larsen
Vidar Kristensen
Vidar Kristensen
Salgsansvarlig Nord-Norge og Canada
Vidar Kristensen
Hans-Kristian Berg
Hans-Kristian Berg
Produksjonsleder
Hans-Kristian Berg
Robert Nilsen
Robert Nilsen
Servicetekniker
Robert Nilsen
Gunnar Haugen
Gunnar Haugen
Servicetekniker
Gunnar Haugen
Ørjan Paulsen
Ørjan Paulsen
Teknisk leder
Ørjan Paulsen
Kenneth Kjellmann Olsen
Kenneth Kjellmann Olsen
Servicetekniker
Kenneth Kjellmann Olsen
Mari Huber
Mari Huber
Service- og kvalitetskoordinator
Mari Huber
team

Tromsø

Andrè Kvernberg
Close icon
Andrè Kvernberg
Seniorutvikler
Andrè Kvernberg
Andrè Kvernberg
Seniorutvikler
Andrè Kvernberg
team

Trondheim

Sondre Kristenstuen
Close icon
Sondre Kristenstuen
Marked & Kvalitetsansvarlig: Biologi
Jørn Roar Pedersen
Jørn Roar Pedersen
Salgssjef
Jørn Roar Pedersen
Sondre Kristenstuen
Sondre Kristenstuen
Marked & Kvalitetsansvarlig: Biologi
Sondre Kristenstuen
Styret

Dypt involvert og aktivt styre

Styret i Seacloud AS er en gjeng engasjerte og erfarne folk med solid erfaring fra nasjonal og internasjonal forretningsutvikling med havbruk og IT i fokus.

Kjetil Haga

Styreleder
Haga har over ti års erfaring fra havbruksnæringen som bedrifts etablerer, konsulent og investor. Tidligere erfaring som rådgiver for Family Offices og eiere, samt posisjoner som CEO og CFO i en rekke selskaper.

Morten Ingebrigtsen

Styremedlem
Ingebrigtsen er en resultatfokusert leder og investor med en imponerende track-record fra oppbygging av flere IT- og teknologiselskaper på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Jørn-Roar Pedersen

Styremedlem
Pedersen er gründer av selskapet og har bred bakgrunn fra IT-bransjen. IT-drift, utviklingsarbeid og løsningssalg for havbruksnæringen har vært hans hovedoppgaver siden 2010.

Johan Kostveit

Styremedlem
Kostveit har mange års erfaring fra ledelserådgivning med spesialisering i transaksjoner og strategi. Tidligere erfaring inkluderer internships hos Rystad Energy, ConcoPhillips og Aker Solutions. Han har en master i Finansiell Økonomi fra Norges Handelshøyskole, en bachelor i Petroleum og prosessteknologi fra Universitetet i Bergen.
Verdier

Våre verdier

Modig
Vi ser framover og utforsker nye muligheter sammen med våre kunder og partnere.
Arbeidsom
Vi står på og får jobben gjort - så kundene våre kan fokusere på sin virksomhet.
Ydmyk
Vi er nysgjerrige på ny kunnskap. Slik er vi en spennende arbeidsplass og en god utviklingspartner for våre kunder.
Bærekraft

Bærekraftstrategi for Seacloud AS

I Seacloud lever vi av og med havet. Dette preger alt vi gjør – og vår bærekraftstrategi tar utgangspunkt i dette.

Langsiktighet er grunnlaget for vår måte å behandle våre forretningsforbindelser, naturen og samfunnet rundt oss. Herfra går det en rød tråd til vår tenking rundt bærekraft.

Vi bidrar til smart bruk av teknologi for å skape stadig mer effektiv og lønnsom drift for våre kunder. Kundene opplever bedre ressursutnyttelse, oppnår reduksjoner i utslipp til miljøet, samt økt sikkerhet og arbeidskvalitet. I Seacloud har vi et aktivt forhold til samfunnet rundt oss gjennom arbeid med idrett og arbeidslivstiltak sammen med NAV.

Oppsummert: Miljømessig, økonomisk og ansvarlig utvikling gir et bedre samfunn.

Bærekraftsmål

Vårt forhold til FNs bærekraftsmål

I Seacloud støtter vi opp om FNs arbeid med å stoppe klimaendringene, bekjempe ulikhet og utrydde fattigdom gjennom å vektlegge disse tre målene

Innovasjon og infrastruktur

Vi utvikler nye og stadig mer bærekraftige løsninger til bruk i havbasert matproduksjon og transportvirksomhet.  

Våre bidrag til digitalisering av rapporterings-og styringssystemer gir økt kunnskap om havmiljøet som igjen gir økt innovasjon, samt besparelser for miljøet gjennom reduserte transportbehov.

Ansvarlig forbruk og produksjon

Om bruk av innsatsfaktorer i våre fysiske produkter er grunnleggende for vår virksomhet.   

Våre produkter bygges med tanke på ombruk i nye produkter, samt forlenget levetid gjennom vår as a service modell som muliggjør mer enn en fordobling av levetid gjennom aktive vedlikeholds- og serviceprogram.

Livet under vann

Vi gir et viktig bidrag til å få fram og bearbeide et stadig bedre og større datagrunnlag om livet under vann i samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere.  

Våre kunders hovedvirksomhet er på og under vann. Vi bidrar i dette arbeidet med innsamling og presentasjon av data – samt styringsverktøy for kundenes virksomhet. Dette gir økonomiske incentiver for kundene til å minimere miljøpåvirkningene gjennom effektiv drift og god dyrehelse.

ESG-mål

Våre ESG-mål mot 2024

Vi arbeider kontinuerlig med fokus på miljø, sosiale forhold og styring (Environmental, Social and Governance – ESG). Seacloud har som mål å vokse til en størrelse hvor vi blir pålagt regnskapslovens krav i § 3-3 c om store foretaks redegjørelse av samfunnsansvar, inkludert menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, ytre miljø, likestilling og ikke diskriminering og bekjempelse av korrupsjon.

Medarbeidere og samfunn

Vi har fokus på å bidra aktivt til et godt lokalsamfunn der vi har vår virksomhet. Seacloud skal innen 2024 være blant de ti beste selskapene i Norge å arbeide i - ref Great Place to Work.

ISO14001-sertifisering - Miljø

Seacloud skal innen 2023 være ISO-sertifisert på miljøhandtering.
Resirkulering av plast har et særlig fokus hos oss.

Kunder

Seacloud har et foroverlent miljøfokus i arbeidet med kunder. Vi presenterer våre fokusområder og lærer av våre kunders fokusområder.

Leverandører og samarbeids-partnere

Seacloud bruker leverandører og samarbeidspartnere som arbeider systematisk og dokumenterbart med bærekraft.

Våre samarbeidspartnere

UNGC dark logo
Seacloud logo white long

Ocean Knowledge

Kontakt oss

Jobbe i Seacloud?

Vi er en moderne bedrift med en hektisk hverdag. Vi liker utfordringer, trigges av ny teknologi og er opptatt av at kundene våre er fornøyde.

Kan du tenke deg å bli en av oss? Har du mulighet for å jobbe ut fra Bergen, Trondheim, Tromsø eller Alta? Har du i tillegg en onkel i Amerika, eller ei tante i Canada? Hvis du tenker ja på minst ett av spørsmålene - trykk på knappen nedenfor - så snakkes vi!