Bedre kontroll på fôringen med Seacloud

Bedre kontroll på fôringen med Seacloud

Her går vi igjennom 6 måter Seacloud kan være med på å redusere fôrkostnadene dine, samt gi deg bedre oversikt over miljø under fôring

1.    Kontroll på oksygenmetning i merda

2.    Kontroll på temperatur i merda

3.    Kontroll på strømforhold

4.    Kontroll på saltinnhold i vannet

5.    Kontroll på fôrbeholdning på flåte

6.    Oversikt over vindhastighet

Kontroll på oksygenmetning i merda

Ved hjelp av Seacloud-portalen og oksygensensorer fra Seacloud har du alltid kontroll på oksygennivået i merda. Syntes du at fisken virker slapp eller har dårlig appetitt kan det være fordi oksygenmetningen har sunket. Se på trenden over tid og lær deg å tolke dataen. Går metningen stødig nedover over en lengre periode kan det være fordi sensoren ikke er rengjort og dermed viser feile verdier. Ser du derimot at o2-prosenten har droppet kjappere og varierer mer i forhold til for eksempel tidevannet kan det være at de lave tallene er reelle. Om metninga er veldig lav kan det være en fordel å pause fôringa. Fisken bruker mer av oksygenet i vannet når den beveger seg kjappere, som for eksempel under måltider. Hjelper det ikke å pause fôringa kan det være lurt å heve luseskjørt om det er montert, eller se på om notvask er nødvendig, eller om tettheten/biomassen er for stor.

Kontroll på temperatur i merda

Akkurat som du har din egen trivselstemperatur, har laksen sine egne trivselstemperaturer. På sommeren og høsten kan laksen bli påvirket av høyere temperaturer, fordi høyere temperaturer i vann gir lavere oksygenmetning i vannet. I tillegg krever laksen høyere oksygenmetning ved høyere temperaturer( forskning.no). Når du bruker Seacloud-portalen er det enkelt å justere terskelverdier ettersom temperaturen i vannet endrer seg. Vil du ha varsel når oksygenmetningen går under feks 75 % på vinteren, endrer du ved et tastetrykk til høyere grense på sommeren.  Ved lave vintertemperaturer kan fisken få redusert interesse for fôret, samt lavere utnyttelse av fôret pga redusert metabolisme - og dermed kan det være lønnsomt å justere intensiteten, eller pause fôringa helt for å ikke få forhøyet fôrfaktor..

Kontroll på strømforhold

Fôrer du ved hjelp av undervannskamera og sliter med å finne pelleten? Da kan det være strømmen er så sterk, og avdriften så stor, at fôret havner ut av merda før fisken klarer å få tak i det. Med vår strømsensor har du god kontroll på lokale variasjoner i strømmen rundt omkring på anlegget. Du ser hastigheten og retningen på 3 forskjellige dybder på samme tid. Er det mye strøm kan det lønne seg å stille ned på fôrings intensiteten, samt fôre på lavere dybde. Det er enkelt å følge med på når strømhastigheten går ned igjen og du kan gå tilbake til normalt fôringsregime.

Kontroll på saltinnhold i vannet

Våre salinitetssensorer gir deg god kontroll på saltinnholdet, samtidig som den viser vanntemperaturen. Høyt saltinnhold er verre for fisken jo lavere temperaturen i vannet er, og vi kan se forhøyet dødelighet ved ppt på rundt 30, kombinert med svært lave temperaturer. I tillegg er det en del nasjonale og internasjonale kundekrav for overvåking av vannkvalitet (GlobalGAP, ASC o.l) der saltinnhold er en viktig del for måling av kvaliteten. ( Fishguard). 

Kontroll på fôrbeholdning på flåte

Alle som har fôret laks vet hvor frustrerende det er å plutselig gå tom for fôr under et måltid. Det kan være flere grunner til at man har dårlig kontroll på fôrbeholdningen; feilkalibreringer, feil på utstyr, feil fyllingsinformasjon fra fôrbåter eller dårlige rutiner. En visuell inspeksjon er også vanskelig å få nøyaktig på grunn av dype, dårlig opplyste siloer. Vi tilbyr rimelige og pålitelige fôrsilosensorer som gir deg gode målinger på fôrbeholdning. Vet du på forhånd at en silo er i ferd med å gå tom kan du gjøre tiltak før fôringen starter, og dermed unngå produksjonsstans.En tapt fôringsdag kan gi oppdretterne store kostnader. I tillegg gir bedre beholdningsoversikt deg gode verktøy når silologistikken skal løses (hvor mye fôr skal du fylle hvor?).

Oversikt over vindhastighet

Å ha god oversikt over vindhastigheten når man fôrer lokaliteter fra et tilvekstsenter kan være et nyttig verktøy. På godværsdager har det kanskje ikke så stor nytteverdi. Men er vindhastigheten veldig høy kan det være vanskelig å få fôret til å treffe der du ønsker i merda. Det er ikke alltid man klarer å se hvor fôret treffer i vannflata med overflatekameraet, feks ved sterk motsol eller mye nedbør. Da kan det være greit å vite om det i det heletatt er vits å starte opp fôringen, eller om det er bedre å vente til været har gitt seg.

 

Til slutt

I tillegg til disse produktene som kan være til hjelp under fôring har vi produkter som kan digitalisere og effektivisere andre deler av driften også. For eksempel leverer vi pH-sensorer til kverntank, sirkulasjonsrør o.l. sånn at du aldri trenger å lure på om fiskeavfallet er riktig ensilert. Vi tilbyr også motorintegrasjoner, så du får oversikt over blant annet turtall og oljenivå rett inn i Seacloud-portalen. Høres fint ut å få alt samlet på et sted, gjør det ikke?

Innovating Blue Success

Kontakt oss

Jobbe i SEAQLOUD?

Vi er en moderne bedrift med en hektisk hverdag. Vi liker utfordringer, trigges av ny teknologi og er opptatt av at kundene våre er fornøyde.

Kan du tenke deg å bli en av oss? Har du mulighet for å jobbe ut fra Bergen, Trondheim, Namsos, Tromsø eller Alta? Har du i tillegg en onkel i Amerika, eller ei tante i Canada? Hvis du tenker ja på minst ett av spørsmålene - trykk på knappen nedenfor - så snakkes vi!